Politica noastră de protecție a datelor personale

Politica noastră de protecție a datelor personale

Politica noastră de protecție a datelor personale

Politica noastră de protecție a datelor personale.

Protecția datelor dvs. cu caracter personal este un element esențial al relației noastre care se bazează pe un principiu de transparență ce vizează respectarea vieții dvs. private conform reglementărilor în vigoare în Franța și în Europa, aplicând în special Legea informatică și a libertăților și Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD). Prezenta politică vă informează despre datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, modul în care le folosim, destinatarii cărora le comunicăm precum și drepturile de care dispuneți. 

Ce date colectăm?

Grupul SEIMAF poate colecta direct de la dvs. datele dvs. cu caracter personal. Conform principiului de minimalizare, nu colectăm decât datele necesare pentru scopul pentru care sunt prelucrate. 

Diferitele categorii de date colectate în cadrul utilizării de către dvs. a serviciilor noastre sunt următoarele: 

 • Date de identificare (în special numele, prenumele, numărul de client, nr. de telefon, CV, …) ;
 • Date de contact (în special adresa poștală sau electronică) ;

Pentru ce?

Datele dvs. cu caracter personal sunt colectate și prelucrate doar în baza fundamentelor juridice prevăzute de Regulament:

 • Executarea contractului: prelucrarea este necesară în cadrul unui contract sau al intenției de a încheia un contract;
 • Obligația legală: prelucrarea se realizează conform RGPD ;
 • Interesul legitim: prelucrarea permite efectuarea unei misiuni legate de activitatea grupului SEIMAF (ex : recrutare, vânzarea serviciilor noastre, …) și persoanele vizate pot să se aștepte la realizarea unei astfel de prelucrări ale datele lor.

Cât timp sunt păstrate datele dvs.?

Nu vă păstrăm datele decât pe durata necesară realizării scopurilor menționate mai sus sau pentru a ne permite respectarea obligațiilor noastre legale. 

Datele cu caracter personal folosite în vederea prospectării comerciale pot fi păstrate timp de maxim trei ani de la încetarea relației comerciale. 

Grupul SEIMAF se angajează să șteargă toate datele a căror durată stabilită va fi fost atinsă. 

Cine vă prelucrează datele?

Datele dvs. cu caracter personal vor putea fi prelucrate de către personalul abilitat al grupului SEIMAF (serviciu de recrutare, serviciu comercial, serviciu administrativ). 

Grupul SEIMAF se angajează să-și respecte angajamentele cu privire la implementarea măsurilor tehnice și organizaționale necesare pentru garantarea protecției datelor și respectarea cerințelor legale și reglementare aplicabile în materie de date personale și a drepturilor persoanelor de la care sunt colectate respectivele date. 

Ce securitate asigurăm datelor dvs.?

Dispuneți de drepturi asupra datelor dvs., în special:

 • un drept de acces: dreptul de a obține confirmarea că datele dvs. personale sunt sau nu prelucrate și, atunci când sunt, dreptul de a obține accesul la aceste date;
 • un drept de rectificare: dreptul de a cere ca documentele dvs. să fie rectificate sau completate;
 • un drept de ștergere: dreptul de a cere ștergerea datelor dvs. (acest drept nu se aplică pentru datele pentru care grupul SEIMAF are obligația legală și/sau reglementară de a le păstra) ;
 • un drept la limitarea prelucrării: dreptul, în unele cazuri prevăzute de lege, de a obține limitarea prelucrării datelor dvs.;
 • un drept de opoziție: dreptul de a se opune în orice moment unei prelucrări a datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct ;
 • un drept de informare : dreptul de a obține informații cu privire la încălcarea datelor dvs. care pot să vă expună la un risc ridicat de încălcare a drepturilor și libertăților dvs. 

Cererile de exercitare a drepturilor de acces, de rectificare, de ștergere, de limitare a prelucrării și de opoziție se efectuează prin poștă la adresa următoare: « SEIMAF – În atenția DPO – Str. Sg. Constantin Ghercu, nr14Etaj 2, Sector 6 – 060201 –  Bucuresti – România» sau prin e-mail la următoarea adresă: « DPO-RO@seimaf.fr».

Cererile trebuie să fie însoțite de o copie a unui act de identitate cu semnătura persoanei. 

Grupul SEIMAF se va asigura că în termen de maxim 30 zile calendaristice va implementa acțiunile corespunzătoare cererii persoanei vizate. 

Contactați-ne în cadrul protecției datelor 

Grupul SEIMAF este preocupat de garantarea protecției Datelor dvs. Personale. 

Pentru orice întrebări cu privire la protecția datelor, vă invităm să contactați Delegatul cu Protecția Datelor la următoarea adresă : « SEIMAF – În atenția DPO – Str. Sg. Constantin Ghercu, nr14Etaj 2, Sector 6 – 060201 –  București – România» sau prin email la următoarea adresă : « DPO-RO@seimaf.fr».

Dacă în ciuda eforturilor grupului SEIMAF pentru păstrarea confidențialității Datelor dvs. Personale considerați că nu vă sunt respectate drepturile, beneficiați de posibilitatea de a depune o reclamație la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa : https://www.dataprotection.ro/).