Cursurile noastre de formare

Să transmitem cunoștințele noastre!

Valoarea noastră adăugată, competența dvs.!


Instruire în cadrul SEIMAF :

SEIMAF organizează, cu regularitate, cursuri de formare privind anumite domenii și programe software.

Formarea este indispensabilă în domeniile tehnice de inginerie și este unul dintre elementele principale ale întreprinderii. Fiecare persoană din conducerea grupului are obligația de a transmite experiența și cunoștințele sale persoanelor mai puțin experimentate, într-un spirit de echipă puternic, pentru a învăța zi de zi. Transmiterea cunoștințelor este parte integrantă a culturii noastre. Este vorba despre una dintre vocațiile majore ale birourilor noastre de studii.

Se organizează cursuri de formare speciale pe plan intern. Acestea au la bază cei 25 de ani de experiență ai biroului de studii și sunt propuse cu regularitate colaboratorilor.

Cursurile sunt alcătuite din module cu o durată variabilă (de la una la 15 zile) și vizează „ domeniile ” (instalare, proiectare mecanică etc.) și proiectarea asistată de computer (programe, calcul, gestionarea proiectelor).

Toate aceste cursuri de formare sunt utile atât pentru necesitățile punctuale ale birourilor noastre de studii, cât și pentru a-i pregăti pe colaboratori pentru o misiune la un client într-un mod foarte reactiv.

Oportunități de a evolua în diferite sectoare la diverse unități
Mijloace de îmbogățire a competențelor în domeniu